I dr Ernst Westerlunds sällskap
Detta är Westerlundsällskapets officiella webbplats


Tryck som finns att beställa
Dr Gregor Katz beskriver i denna uppsats hur doktor Westerlund byggde in sig själv i patienternas väg till tillfrisknande, hur han själv blev den allra viktigaste medicinen.

Uppsatsen berättar om några av hans mer namnkunniga patiers erfarenheter av doktorn. Berättelsen speglar förstås också doktorns liv och verk i stort. Fyllig faktadel i slutet av häftet.
"Jag är en gammal Westerlundare". Så presenterade sig Augusta Jansson, när hon efter doktor Westerlunds död fick lov att söka annan läkare.
I 40 år var hemmadottern Augusta patient hos Westerlund. Mellan besöken höll doktorn och patienten kontakt brevledes. Cirka 150 brev från Ernst Westerlund till Augusta Jansson finns bevarade. Dr Gregor Katz låter i denna uppsats ett 20-tal av Westerlunds brev till Augusta Jansson spegla dels hans behandlingsmetoder, dels också en hel del om hans läkargärning i stort och hans privatliv. Faktadel i slutet av häftet.
Den första boken utgavs 22 oktober 1939 på 100-årsdagen av Ernst Westerlunds födelse. Författaren Stina Palmborg har med levande intresse gått upp i sin grannlaga uppgift. Hon har gjort omfattande forskningar och samlat ett stort och belysande anekdotmaterial. "Sällan har en levnadsskildring stått så levande för läsaren som "Enköpingsdoktorn" i Stina Palmborgs vackra, med stor stilkonst skrivna bok". -Så stod det i reklamen för boken 1939.

Denna bok är ett nytryck eftersom de gamla upplagorna av böckerna idag endast går att finna på antikvariat och vi har därför tagit initiativ till nytrycket för att doktor Ernst Westerlunds gärningar och kunskaper skall bevaras till kommande generationer. Hans namn står fortfarande högt i kurs inom bl.a. sjukvården.


Ett 32-sidigt häfte om dr Westerlunds Storlien.
Sammanställd av Storliensektionen i Westerlundsällskapet.
Gamla och nya bilder, kartor, historia, m.m.

Utgiven 2015.Vykort 1 Vykort 7 Vykort 8 Tygmärke
Vykort 2 Vykort 3 Vykort 4 Vykort 5 Vykort 6
Gör din beställning nedan

Ernst Westerlund Enköpingsdoktorn En läkekonstens storman. Skriven av Stina Palmborg
Medicinen doktor Westerlund (häfte)
Doktor Westerlunds brev till Augusta Jansson (häfte)
Doktor Westerlund upptäckte Storlien som fjällkurort (häfte)
Tygmärke "Blomsterstigen i Storlien". (Screentryckt tygmärke i storlek 90 x 65 mm)
Försäljningen av tygmärket går oavkortat till Blomsterstigens underhåll m.m.

Boken 190 kr 240 kr inkl.porto
Valfritt häfte 40 kr 60 kr inkl. porto
Två häften 80 kr 120 kr inkl. porto
Tygmärke 40 kr 50 kr inkl. porto

Efter erlagd betalning till bankgiro 374-6773 sändes beställningen med A-porto.

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnummer & ort:

E-postadress:


Kommentar: