Elementarskolan för flickor i Enköping

90.00kr

År 1885 startades på Dr Ernst Westerlunds initiativ en elementarskola för flickor. Enköpingshistorikern Bernt Lundh har studerat de handlingar om skolan som donerats till Westerlundsällskapet och författat denna lilla skrift. Bernt har tidigare forskat om Enköpings skolhistoria och väver här samman sina skolkunskaper. Rikligt med illustrationer. Elementarskolan verkade i 50 år.

Kategori: