Bänkarna utefter Blomsterstigen

40.00kr

Dr Westerlund införde 1888–1921 ett system med bänkar utefter stigar upp mot Skurdalshöjden.
Patienterna blev tillsagda att gå till den bänk doktorn ansåg att de klarade av. Många av bänkarna hade

skänkts av tacksamma pa-tienter och fick ofta fyndiga namn. Stigarna som sedermera blev Blomster-
stigen anlades av överingenjör Danielsson från Östersund. Med tiden har bänkar borttagits och ersatts av

nya. En strävan har varit att bänkarna placerats på sina ursprungliga platser och namn bevarats.
Enköpingsbänken Skänkt 1996 av Westerlundsällskapet och Friluftsfrämjandet i Enköping.

Kategori:

Ytterligare information

Vikt 0.032 kg