Aktuellt

God Jul och
Gott Nytt år

önskar vi våra medlemmar och vänner.

Vi återkommer med vårens aktiviteter i slutet av januari -22.

Styrelsen

Höjd medlemsavgift 2022

På årsmötet den 12 september kom ett förslag om höjning av medlemsavgiften, från
50 kr till 100 kr, från år 2022. Det blev också mötets beslut.
Orsak till höjningen är att kostnaden för tryckning och utskick av medlemsbladet har
ökat kraftigt. Den gamla medlemsavgiften täcker inte dessa kostnader
-I dag, när så mycket sker digitalt, ser vi ett värde i att fortsatt skicka ut ett tryckt
blad till våra medlemmar. Vi får också ofta bevis på att medlemsbladet uppskattas
när det kommer i brevlådan, säger ordföranden Monica Hallgren.

Sällskapets årsmöte 2022

Westerlundsällskapets styrelse har redan nu bestämt datum får årsmötet 2022.
Detta möte kommer att hållas söndagen den 27 mars kl 14.00.
Styrelsen återkommer med program och plats för årsmötet under februari månad
2022.

"Lugn och mod. Allt i stor mängd. Resultatet blir gott"

- Westerlund

Om oss

Westerlundsällskapet bildades i Enköping i juni år 1984. Sällskapets uppgift är att samla och bevara föremål och fakta rörande Enköpingsdoktorn doktor Ernst Westerlund (1839-1924) samt att dokumentera och sprida kunskap om hans gärning och hans betydelse för staden Enköping.

Sällskapet har i samarbete med Enköpings museum inrättat ett museum på bottenvåningen i Westerlundska gården, Kyrkogatan 29. Museet speglar såväl Enköpingsdoktorns yrkesliv som hans familjeliv. Övervåningen på gården är också inredd av Westerlundsällskapet, i stil med hur en bättre beställd familjs bostad kunde se ut omkring år 1900-1910. Enköpings kommun använder övervåningen för representation ett antal gånger per år.