Om oss

Westerlundsällskapet bildades i Enköping i juni år 1984. Sällskapets uppgift är att samla och bevara föremål och fakta rörande Enköpingsdoktorn doktor Ernst Westerlund (1839-1924) samt att dokumentera och sprida kunskap om hans gärning och hans betydelse för staden Enköping.

Sällskapet har i samarbete med Enköpings museum inrättat ett museum på bottenvåningen i Westerlundska gården, Kyrkogatan 29. Museet speglar såväl Enköpingsdoktorns yrkesliv som hans familjeliv. Övervåningen på gården är också inredd av Westerlundsällskapet, i stil med hur en bättre beställd familjs bostad kunde se ut omkring år 1900-1910. Enköpings kommun använder övervåningen för representation ett antal gånger per år.

I Storlien, dit doktorn sommartid förflyttade sin mottagning för den hälsosamma luftens skull, har Storliensektionen inom Westerlundsällskapet bidragit ideellt till renoveringen av Blomsterstigen med dess blomskyltar och bänkar. Ett antal av bänkarna utmed stigen är namngivna efter doktorns patienter.

Westerlundsällskapet är en ideell förening som har omkring 650 medlemmar (okt 2023). Sällskapets egna guider tar emot grupper av besökare efter överenskommelse under hela året.

Normalt har Westerlundsällskapet omfattande aktiviteter, så som berättarkvällar, utställningar, sommarservering i trädgården, konserter i trädgården, friluftsgudstjänster och Öppet Hus/Café Ernst första advent.

Här finns sällskapets stadgar att läsa för den som är intresserad.

Stadgar Westerlundsällskapet

Styrelsen för sällskapet år 2024:

Ordförande: Monica Hallgren
Vice ordförande: Anders Lundqvist
Kassör: Göran Karlin
Sekreterare: Christina Reinholdsson
Ledamöter:
Maire Sarenhammar
Kerstin Maurd
Marie Berge
Inga Lena Boman
”Larsa” Lars-Erik Andersson

 

Bli medlem i Westerlundsällskapet

För att bli ny medlem, fyll i uppgifterna nedan samt gör inbetalning av medlemsavgiften till Bankgiro 374-6773

Nu finns även möjligheten att betala via Swish-nummer 123 571 6816

För medlemsavgiften får man medlemsinfo 3-4 gånger per år bla. med inbjudan till vår- och höstmöte samt årsmöte som vanligtvis sker i mars månad.
Medlemsavgifter för 2023 är enligt följande:

Enskild medlem: 100:-
Föreningar och organisationer: 200:-

Tidigare medlemmar får inbetalningskort med posten under mars månad, och skall ej använda denna sida för att förnya sitt medlemskap.

Skriv gärna till oss