Verksamhetsplan

Jan

Styrelsemöte

Feb

Styrelsemöte, medlemsblad

Mars

Styrelsemöte, årsmötet inställt men framflyttat (se nedan)

April

Styrelsemöte.

Maj

Styrelsemöte. Medlemsblad.

Juni

Styrelsemöte, Westerlundpromenad lördag 19/6 kl. 14.00 samling vid Westerlundska gården.

Juli

Westerlundpromenad torsdag 15/7 kl. 14.00 samling Westerlundska gården.

Aug

Sommarcafé 4/8 - 4/9. Westerlundpromenad söndag 29/8 kl. 14.00 samling Westerlundska gården. Friluftsgudstjänst onsdagar kl. 12.10

Styrelsemöte. Medlemsblad.

Sep

Sista veckan med sommarcaféet. Styrelsemöte.

Årsmöte söndag 12/9 kl. 14.00 i Westerlundska trädgården.

Styrelsemöte, medlemsblad

Okt

Styrelsemöte, Höstmöte för alla medlemmar.

Nov

Styrelsemöte, Café Ernst 1:a advent, 28 nov.

Dec

Medlemsblad.

Om Westerlundska gården

"Westerlundska gården äldre än vi trott!"

Hasse Eson har forskat lite djupare kring Westerlundska husets historia och rapporterade följande på höstmötet 2001: Det var den 30 januari 1876 som doktor Westerlund kände sig så etablerad i Enköping att han och hustrun Nina bestämde sig för att köpa ett eget hus. Gården de hade varit och tittat på låg i hörnet Kyrkogatan/Sandgatan, i stadens västra rote och andra kvarter, nummer 7 och 8.

"Till stadsläkaren mm Herr Ernst Westerlund upplåter och försäljer undertecknad härmedelst min egendom..." började köpekontraktet. 18 000 kronor vill den tidigare ägaren, kronofogde Wallin, ha i guld för hus och jord samt väggfasta tillhörigheter. Westerlund fick vid tillträdet av gården också överta ett hypotekslån på 4 000 kronor. Resten skulle under 8 år betalas i större eller mindre poster (minst 2 000 varje gång) och med 6 procents ränta.
Tillträdesdagen bestämdes till 1 juli 1877.

Ernst Westerlund skrev under köpekontraktet och förklarade sig nöjd. Det hela bevittnades av "på en gång närvarande vittnen", nämligen herrar H Hallencreutz och C A Grafström. Brandförsäkringspapper i samband med husets byggande är daterade 1830. Det betyder att huset är betydligt äldre än vi trott!! Måtte det inte rivas. Den ritning vi fått av gården visar ytterligare bostadshus, fyra magasin och uthus. Och duschhus ute på gården, avträde också. Således var det byggnader på alla sidor av gården utom mot Sandgatan.

År 1922, då fru Nina Westerlund gått ur tiden, sålde Ernst Westerlund sitt hus på Kyrkogatan till Enköpings stad, mot löfte om att han skulle få bo kvar på livstid.

Efter doktorns död i januari 1924 renoverades huset för att bli bostad åt källarmästaren på Stadshotellet. Hotellet låg ju granne med Westerlundska gården och ägdes också det av Enköpings stad. Bottenvåningen inreddes till enklare hotellrum.

Den ordningen bestod i stort sett till mitten av 1980-talet. Efter att Westerlundsällskapets bildats började styrelsen med propåer om att Sällskapet skulle få tillgång till delar av gården för att inrätta ett museum och diskussionerna fördes med både Enköpings kommun, som fortfarande äger gården, och med dåvarande källarmästaren på Stadshotellet.

Våren 1986 började ombyggnaden av de första delarna av museet på bottenvåningen och 1994 utökades museet med de två kvarvarande större rummen på bottenvåningen. Dessutom fick Sällskapet ett kontorsrum och ett litet kök på bottenvåningen. Sällskapet arbetade därefter vidare för att få till stånd en renovering av övervåningen, som nu en bit in på 1990-talet stod tom. Enköpings kommun påbörjade renoveringen 1994-95 och i samarbete med
Enköpings museum inreddes våningen med färger och tapeter tidstypiska för förra sekelskiftet, 1900-1910.

Sällskapet möblerade upp våningen med dels gåvor, dels inköp av antika möbler. Till det sedvanliga öppet hus/adventscaféet första advent 1996 kunde övervåningens prakt för första gången beses av allmänheten. Det så kallade vagnslidret i trädgården, där Dr Westerlunds gamla enspännardroska förvaras, byggdes av frivilliga medlemskrafter och med skänkt byggnadsmaterial under 1991. Lidret invigdes i samband med årsmötet i juni 1992.

Vid årsmötet i juni 1993 invigdes lusthuset/musikpaviljongen i trädgården, bekostat bland annat av gåvor till Sällskapet. Den vackra trädgården byggdes om till dagens utseende 1995, efter ritning av landskapsarkitekten Lars Johansson, som för övrigt är barnbarns barnbarn till Doktor Westerlund.

Enköpings kommun genomförde den senaste stora renoveringen av Westerlundska gården mellan 2011 och 2012. Först höjdes den södra delen av huset, delen mot Sandgatan, som hade satt sig rejält under årens lopp. Grundläggning och nya golv i den delen av huset gav också en invändig uppfräschning i två rum. Därefter lades nytt tak på hela huset och sommaren 2012 skrapades och målades hela ytterfasaden.

Sommaren 2012 återbördades dessutom till övervåningen ett antal föremål och möbler som tillhört doktorsfamiljen Westerlund och som stått där då våningen var familjens bostad.

Kerstin Maurd
Ordf Westerlundsällskapet 2012-2019