Storlien

Efter det att järnvägen till Storlien invigts 1882 hade doktor Ernst Westerlund sin sommarpraktik här. Han insåg tidigt Storliens lämplighet som luftkurort. Patienter strömmade till från hela Sverige - men även från Norge, Finland och många andra länder - för att bli behandlade av "mirakeldoktorn".
Från 1888 vistades "luftgästerna" under sommarmånaderna på familjen Selanders nybyggda hotell. Doktorn - och alla blommorna - kom i juli.

Kurortshotellet låg på platån NO om järnvägsstationen - där Fjäll-lyorna nu står. Det byggdes ut vartefter under de 30 år som doktor Westerlund verkade i Storlien. Det hette Norska Hotellet, Nya Hotellet, Storliens Sanatorium, Storliens Pensionat och från 1905 Högfjällspensionatet.

Doktor Westerlunds behandlingsmetod var att frigöra patienternas egen läkekraft och förmå dem att överta ansvaret för sitt tillfrisknande. Han ordinerade "regimer" - regelbundna livsmönster - ofta med sträng diet, praktiskt arbete och vila. Det viktigaste var dock att "ta motion"!
Man visste att det var en kraftig stimulans för kropp och själ att vistas och vandra på hög höjd. Gärna just högre än 600 m.ö.h.

Doktorn införde systemet med bänkar att vila på. Många bänkar skänktes av nöjda patienter och fick namn. Ingenjör Danielsson från Östersund ledde arbetet med att stenlägga stigen som går runt Vargklyftan och vidare. Man fick ordination att gå till en viss bänk - allt efter ork. Antingen gick man mot "Toppen", där Vindarnas Tempel nu finns eller längs "Blomsterstigen". Doktorn kunde sitta på sin lite undanskymda bänk och se om patienterna följde hans anvisningar - vilka ofta var mycket originella!

På doktorns ordination skulle man så småningom bära upp en sten och lägga den på det ställe, som vi idag kallar Ernstkumlet.
Gör gärna likadant och ha en bra tur!

Blomsterstigen Storlien

Läs även:
"Jemtland som klimatisk kurort" - Delar av en av Ernst Westerlund handskriven uppsats
"När jag fann Storlien" - Av Ernst Westerlund

Broschyren om "Blomsterstigen" kan du ladda ner som PDF här (ca: 31 MB)

Läs även mer i Stina Palmborgs bok:
"Ernst Westerlund, Enköpingsdoktorn En läkekonstens storman"
Nytryck av boken kan du beställa här

Information om Storlien-Storvallen hittar du här: www.storlienhogfjallshotell.se

Blomsterstigen i Storlien

Bildspel

Klicka på någon av minibilderna och bläddra bland bilder och bildtexter

Medlemmar i Westerlundsällskapet behjälpliga vid arbetet med att restaurera Blomsterstigen 2011. Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) gjorde det möjligt att restaurera stigen