En läkare af Ernst Beckman

90.00kr

Westerlundsällskapet lät i mitten av 2010-talet nytrycka häftet ”En läkare”. Texten är skriven av
författaren Ernst Beckman och publicerades 1896 i tidskriften ORD och BILD.

Texten gavs året därefter ut i ett särtryck. Det är detta lilla särtryck som vi gjort ett faksimiltryck av. (
Faksimil kommer av latinets fac simile, göra lika.)

Ernst Beckman beskriver ett besök i Enköping hos doktor Westerlund. Texten ger en bra samtida
skildring av Westerlund som det nav allt i Enköping rör sig kring. Den ger också en bra bild av hur
samtiden, vid 1800-talets slut, uppfattade Enköpingsdoktorn. Förstås återger författaren några av de
skrönor som redan då omgav ”Underdoktorn”.

Häftet är på cirka 35 sidor och innehåller också några bilder.

Kategori:

Ytterligare information

Vikt 0.044 kg