I dr Ernst Westerlunds sällskap
Detta är Westerlundsällskapets officiella webbplats


Bilder på släktenErnst Westerlund och Nina, född Flodérus tillsammans med sina barn, barnbarnet och svärsonen år 1893.

Övre raden från v: Mathilda Selmer, Marius Selmer, Dorothea Westerlund.
Undre raden från v: Ernst Westerlund, Ernst Selmer, Nina Westerlund.
De fyra barnbarnen som fanns 1989, när man firade minnet av Ernst Westerlunds 150-årsdag.

Från v: Sofia Ceder, Paul Tolstoy, Nikita Tolstoy och Tatiana Paus.
(Foto: Stig Norling)