I dr Ernst Westerlunds sällskap
Detta är Westerlundsällskapets officiella webbplats


Westerlundsällskapet

Westerlundsällskapet bildades i Enköping i juni år 1984. Sällskapets uppgift (uppdrag) är att samla och bevara föremål och fakta rörande doktor Ernst Westerlund, dokumentera och sprida kunskap om hans gärning och hans betydelse för staden Enköping. Några av de begivenheter som sällskapet ordnar i Westerlundska gården, Kyrkogatan 29, är guidningar, berättarkvällar, Soaré Nina, Café Ernst samt gudstjänster i trädgården sommartid.
Sällskapet har på bottenvåningen, i samarbete med Enköpings museum, inrättat ett museum som speglar såväl Enköpingsdoktorns yrkesliv som hans familjeliv. Enköpings kommun använder övervåningen för representation ett antal gånger om året, vilket är mycket uppskattat av gästerna.
I Storlien, dit doktorn sommartid förflyttade sin mottagning, har Storliensektionen inom Sällskapet bidragit ideellt till renoveringen av Blomsterstigen med dess blomskyltar och bänkar, somliga av doktorns patienter.
Westerlundsällskapet är en ideell förening som har omkring 700 medlemmar. Sällskapets egna guider tar emot grupper av besökare. Under större delen av året är gården öppen efter överenskommelse. Sommartid brukar det vara tisdag - lördag under sex veckor i juli - augusti, då vi serverar kaffe med hembakat bröd.